Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” щодо врегулювання особливостей анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.

На виконання вимог статті 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення в мережі Інтернет проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” щодо врегулювання особливостей анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)” (далі – проект Закону).

Проект Закону передбачає внесення змін до пункту 6 частини другої статті 16 ЗаконуУкраїни „Про ліцензування видів господарської діяльності”щодо непоширення вимог зазначеної норми на сферу господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що дозволить врахувати передбачені Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” особливості застосування Нацкомфінпослуг заходів впливу в разі порушення фінансовими установами законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

Відповідно до підпункту 6 частини другої статті 16 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”, підставою для анулювання ліцензії є акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження.

Разом з тим, статтею 39 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” передбачено, що в разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу відповідно до закону. При цьому, Нацкомфінпослуг обирає та застосовує заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи наслідки порушення та наслідки застосування таких заходів.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування за адресою:
Нацкомфінпослуг: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3;
Державна регуляторна служба України: 01011, м.Київ, вул.Арсенальна, 9/11.

https://nfp.gov.ua/news/1957.html